Bestellen

Stichting

Bij de realisatie van HET SWEELINCK MONUMENT zijn een aantal enthousiaste partners betrokken. Allereerst Harry van der Kamp zelf en zijn Gesualdo Consort Amsterdam, die dit plan al een aantal jaren koesteren en daar nu de tijd rijp voor achten. De NPS Radio i.s.m. Radio 4 zendt alle opgenomen werken uit en is een zeer belangrijke partner in dit project, dat mede tot stand komt dankzij steun van het Stimuleringsfonds Nederlandse Culturele Mediaproducties. Voorts is betrokken de Koninklijke Vereniging voor Nederlandse Muziekgeschiedenis, die het bronnenmateriaal beschikbaar stelt.

Bestuur

Het bestuur van de Stichting Jan Pieterszoon Sweelinck wordt gevormd door:

Drs. E. Elzenga, voorzitter
Mw. M.H. van der Harst, secretaris
Dr. J.C.K.W. Bartel, penningmeester
Drs. W.A. Beijer

Comité van Aanbeveling

De activiteiten van de Stichting worden ondersteund door een Comité van Aanbeveling, waarin zitting hebben:

dr.h.c. Gustav Leonhardt, clavecinist en organist
mr. drs. L.C. Brinkman, voorzitter Bouwend Nederland, voormalig minister van Cultuur
mr. dr. M.J. Cohen, voormalig burgemeester van Amsterdam
mw. mr. M.T.H. de Gaay Fortman, managing partner Houthoff Buruma NV
jonkheer drs. J. Van Lidth de Jeude, voormalig burgemeester van Deventer
dr. A.H.E.M. Wellink, president De Nederlandsche Bank